CVO Pretoria North (Sponsored by ARK web design) * CVO Pretoria-Noord (Geborg deur ARK Webontwerp)

TuisOpAlgemene ReŽlsAkademiese ReŽlsEksamenreŽlsRiglyne vir OuersVerbreking van ReŽlsSkooldrag ē

 
Opgedateer: 22 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

 

 

 

 

 

CVO Pretoria-Noord: Verbreking van SkoolreŽls

 

 

 

 

 

1. Die skoolhoof, leerkragte en lede van die leerlingraad, maar ook alle leerlinge van die skool moet almal met die toepassing van die skoolreŽls help.

2. Die skoolhoof, leerkragte en die leerlingraad hou afsonderlik boek van oortredings deur leerlinge begaan. Dit word by wyse van 'n dagboekstelsel gedoen. Alle voorvalle word aangeteken.

3. Die skoolhoof sal dan die nodige tugstappe neem, soos voorgeskryf.

4. Bogenoemde insidente bou kumulatief teen 'n leerling op.

5. Indien nodig, sal die skoolhoof met die nodige bewyse in gesprek met die ouers tree.

6. Sou die gesprek(ke) met ouers nie vrugte afwerp nie, word die ouers en die kind gevra om voor die Opvoedingsraad te verskyn.

7. Die Opvoedingsraad sal, na gelang van omstandighede, stappe neem indien nodig.

Algemene reŽls
 
Akademiese reŽls
 
EksamenreŽls
 
ReŽls en riglyne vir ouers
 
Skooldrag
 

 

 

Tuis
Op
Algemene ReŽls
Akademiese ReŽls
EksamenreŽls
Riglyne vir Ouers
Verbreking van ReŽls
Skooldrag


TuisOpAlgemene ReŽlsAkademiese ReŽlsEksamenreŽlsRiglyne vir OuersVerbreking van ReŽlsSkooldrag ē

Christelik-Volkseie Onderwys
Vereniging Ingelyf kragtens Art 21 van die Maatskappywet
Maatskappy Registrasienommer: 2000/016496/08
Nie Winsgewende Organisasie verwysing: 058-397-NPO

ARK Web Design * ARK Webontwerp

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

arkpark.info

Kaleidoskoop

Calgary Bargains

 

Swallow Software

 ARK Web Design © 2014 - 2018
ARK Webontwerp © 2014 - 2018


Bekering

Bybelteks

Bible Text