CVO Pretoria North (Sponsored by ARK web design) * CVO Pretoria-Noord (Geborg deur ARK Webontwerp)

TuisOpAlgemene ReŽlsAkademiese ReŽlsEksamenreŽlsRiglyne vir OuersVerbreking van ReŽlsSkooldrag ē

 
Opgedateer: 22 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

 

 

 

 

 

CVO Pretoria-Noord:
ReŽls en Riglyne vir Ouers

 

 

 

 

1. U moet asseblief toesien dat leerlinge soggens betyds by die skool opdaag. Leerlinge wat laat kom, moet by die skoolhoof aanmeld en redes verstrek.

2. U moet u kind tot gehoorsaamheid, dissipline en selfdissipline opvoed. Dit is nie die taak van die skool nie.

3. U moet ook 'n positiewe gesindheid by u kind, ten opsigte van skoolwerk, kweek.

4. U is ook verantwoordelik om 'n gees van lojaliteit ten opsigte van die skool, leerkragte en maats by u kind te kweek.

5. Wanneer dit om sensitiewe sake gaan, moet ouers daarteen waak om onderwyseres en ander persone in gesagsposisie, in die teenwoordigheid van hul kinders, te bespreek.

6. U moet die regte voorbeeld aan u kind stel wanneer dit kom by taalgebruik, maniere, taalsuiwerheid, optrede teenoor meerderes en sosiale gebruike.

7. U moet asseblief toesien dat u kind in die oggende, skoon en netjies by die skool aankom. Dit stel die kind in die verleentheid as die kind vuil en verwaarloos lyk. Sorg asseblief dat knope en some vasgewerk is.

8. Indien leerlinge toestemming kry om in privaat klere skool toe te kom, moet hulle kleredrag steeds 'n beeld van sindelikheid vertoon. Geen slagspreuke van enige aard mag vertoon word nie.

Algemene reŽls
 
Akademiese reŽls
 
EksamenreŽls
 
Verbreking van skoolreŽls
 
Skooldrag
 

 

 

Tuis
Op
Algemene ReŽls
Akademiese ReŽls
EksamenreŽls
Riglyne vir Ouers
Verbreking van ReŽls
Skooldrag


TuisOpAlgemene ReŽlsAkademiese ReŽlsEksamenreŽlsRiglyne vir OuersVerbreking van ReŽlsSkooldrag ē

Christelik-Volkseie Onderwys
Vereniging Ingelyf kragtens Art 21 van die Maatskappywet
Maatskappy Registrasienommer: 2000/016496/08
Nie Winsgewende Organisasie verwysing: 058-397-NPO

ARK Web Design * ARK Webontwerp

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

arkpark.info

Kaleidoskoop

Calgary Bargains

 

Swallow Software

 ARK Web Design © 2014 - 2018
ARK Webontwerp © 2014 - 2018


Bekering

Bybelteks

Bible Text