CVO Pretoria North (Sponsored by ARK web design) * CVO Pretoria-Noord (Geborg deur ARK Webontwerp)

TuisWerfkaartAansoek en KeuringToelatingsbeleidSkoolreŽlsSkoolliedSkoolwapenMeer oorNavraeKontak ē GeskiedenisVakkeBuitemuursGalery

 
Opgedateer: 22 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

 

 

Meer oor CVO Pretoria-Noord

 CVO Pretoria-Noord
(voorheen CVO Magalies)

In die begin van die 90tiger jare het dit al hoe duideliker geword dat Christen-Afrikaners 'n nuwe heenkome vir hul kinders sal moet vind met betrekking tot suiwer Christelik  georiŽnteerde en behoorlike skoolopleiding. Die behoefte het gegroei vir skole waar Christelike ouers hul kinders in hul eie moedertaal, naamlik Afrikaans, kon laat opvoed en leer, binne Christelike normes.

Om daardie rede is daar in Januarie 1995 een van talle Christelike Volkseie skole gestig. Een van daardie skole was CVO Magalies, wat nou die nuwe naam CVO Pretoria-Noord gekry het. Die skool is geleŽ op die hoek van Daan de Wet Nelrylaan en 7de laan, Hesteapark, Akasia, Pretoria.

CVO Pretoria-Noord bied :

Gehalte onderwys
Individuele aandag
Veilige speelareas vanaf Graad RR
Goed georganiseerde atletiekdae
Skakels met naskoolsentrums en privaat bussie-diens

Die hoofdoel van die skool is die deeglike opvoeding van die kind wat die leerling na 'n volwasse persoonlikheid sal lei. 'n Karaktervolle mens wat God volgens Sy Woord dien.
'n Pragtige, opgeleide volwasse mens wat geskik en bereid is om al die gawes wat hy of sy van Hom ontvang het, voluit uit te leef tot Sy eer. 'n Student wat uitreik na die volwasse lewe om die talente en gawes wat die Here hom of haar geskenk het aan te wend om sy medemens te help en tot uitvoering op alle lewensterreine.

Ons gee om!

Die pragtige CVO Pretoria-Noord bied baie aan, en u en u gesin kan deel in al die voordele. Kontak die skool om te hoor hoe keuring geskied of lees meer oor die Keuringsproses en vereistes.

Die Geskiedenis van CVO Pretoria-Noord
 
Hoofvakke wat aangebied word
 
Buitemuurse Bedrywighede
 
Galery
 
Kontak CVO Pretoria-Noord
 

 

 

Tuis
Werfkaart
Aansoek en Keuring
Toelatingsbeleid
SkoolreŽls
Skoollied
Skoolwapen
Meer oor
Navrae
Kontak


Geskiedenis
Vakke
Buitemuurs
Galery

TuisWerfkaartAansoek en KeuringToelatingsbeleidSkoolreŽlsSkoolliedSkoolwapenMeer oorNavraeKontak ē GeskiedenisVakkeBuitemuursGalery

Christelik-Volkseie Onderwys
Vereniging Ingelyf kragtens Art 21 van die Maatskappywet
Maatskappy Registrasienommer: 2000/016496/08
Nie Winsgewende Organisasie verwysing: 058-397-NPO

ARK Web Design * ARK Webontwerp

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

arkpark.info

Kaleidoskoop

Calgary Bargains

 

Swallow Software

 ARK Web Design © 2014 - 2018
ARK Webontwerp © 2014 - 2018


Bekering

Bybelteks

Bible Text