CVO Pretoria North (Sponsored by ARK web design) * CVO Pretoria-Noord (Geborg deur ARK Webontwerp)

TuisOpAlgemene ReŽlsAkademiese ReŽlsEksamenreŽlsRiglyne vir OuersVerbreking van ReŽlsSkooldrag ē

 
Opgedateer: 22 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

 

 

 

 

CVO Pretoria-Noord: EksamenreŽls

 

 

1. Leerlinge mag slegs eksamen skryf in die lokaal soos deur die skoolhoof of sy gevolmagtigde leerkrag vir die doel aangewys.

2. Wanneer 'n eksamen in enige vak afgeneem word, sal daar deur 'n leerkrag(te) soos deur die skoolhoof bepaal, toesig gehou word.

3. Geen vorm van kommunikasie met enige persoon, behalwe die toesighouer(s), sal toegelaat word nie.

4. Leerlinge mag nie tydens die afneem van die eksamen van hulle stoele opstaan nie.
Die toesighouer(s) sal na die leerling gaan.

5. Geen notas of aantekeninge, in enige vorm, mag hoegenaamd in besit van 'n leerling tydens enige deel van die eksamensessie wees nie.

6. Tydens die afneem van die eksamen moet daar te alle tye absolute stilte wees.

7. Niemand mag die eksamenlokaal verlaat alvorens alle leerlinge nie klaar geskryf het nie.

8. Antwoordstelle sal ook nie voor die tyd deur toesighouers ingeneem word nie.

9. Leerlinge wat voor die tyd klaar is met die beantwoording van die vraestel, mag nie rondkyk nie.

10. Tydens die studiesessies geld dieselfde reŽls soos hierbo.

11. Geen eet- of drinkgoed mag in die eksamenlokaal ingeneem word nie.

12. Wanneer toetse geskryf word, geld alle eksamenreŽls soos hierbo uiteengesit.

13. Toetse moet deur ouers geteken word en die volgende dag teruggestuur word.

14. By die aflÍ van die finale eksamen in matriek, geld bogenoemde reŽls nie, maar word die reŽls en regulasies van die toepaslike eksamenraad toegepas.

 

 

 

 

Tuis
Op
Algemene ReŽls
Akademiese ReŽls
EksamenreŽls
Riglyne vir Ouers
Verbreking van ReŽls
Skooldrag


TuisOpAlgemene ReŽlsAkademiese ReŽlsEksamenreŽlsRiglyne vir OuersVerbreking van ReŽlsSkooldrag ē

Christelik-Volkseie Onderwys
Vereniging Ingelyf kragtens Art 21 van die Maatskappywet
Maatskappy Registrasienommer: 2000/016496/08
Nie Winsgewende Organisasie verwysing: 058-397-NPO

ARK Web Design * ARK Webontwerp

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

arkpark.info

Kaleidoskoop

Calgary Bargains

 

Swallow Software

 ARK Web Design © 2014 - 2018
ARK Webontwerp © 2014 - 2018


Bekering

Bybelteks

Bible Text