CVO Pretoria North (Sponsored by ARK web design) * CVO Pretoria-Noord (Geborg deur ARK Webontwerp)

TuisOpAlgemene ReŽlsAkademiese ReŽlsEksamenreŽlsRiglyne vir OuersVerbreking van ReŽlsSkooldrag ē

 
Opgedateer: 22 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

 

 

 

 

CVO Pretoria-Noord: Akademiese ReŽls

 


1. Alle huiswerkopdragte deur leerkragte gegee, moet gedoen word. Alle leerlinge moet huiswerkboeke hÍ.

2. Huiswerk mag nie afgeskryf word nie. Eie werk moet deurgaans gedoen word.

3. Daar mag onder geen omstandighede tydens lesperiodes gekou of geŽet word nie.

4. Wanneer toetse of eksamen afgeneem word, sal die eksamenreŽls van die skool geld.

5. Enige leerling wat tydens 'n lesperiode enige klaskamer wil betree, moet die toestemming van die betrokke leerkrag verkry, voordat enige ander taak of aksie uitgevoer word.

6. Geen leerling mag laat vir 'n klas opdaag nie.

7. Geen leerling mag enige fotostate maak nie, behalwe met die toestemming van 'n leerkrag, en nadat hy/sy eers by die sekretaresse aangemeld het.

8. Wanneer 'n leerkrag nie vir 'n betrokke periode beskikbaar is nie, word die periode geag 'n studieperiode te wees.

*Tydens 'n studieperiode moet elke leerling op 'n stoel by 'n tafel sit en studeer. Geen geselsery of rondlopery word toegelaat nie.
*Geen rekenaarspeletjies tydens studieperiodes nie.
*Leerlinge mag ook onder geen omstandighede buite rondloop of speel nie.
*Leerlinge kom meld afwesigheid van leerkrag by skoolhoof aan.

9. Die rekenaarsentrum is daar vir rekenaarstudie en rekenaar-geletterdheid.
Geen leerlinge word daar sonder toesig van 'n onderwyser toegelaat nie.

10. Onder geen omstandighede mag 'n leerling in 'n ander klas of op 'n ander plek wees as diť klas waar hy/sy op 'n gegewe tydstip veronderstel is om te wees nie.

11. Wanneer die klok lui om die einde van 'n periode aan te kondig, moet die leerlinge reageer op die opdrag van die onderwyser.

Dit geld nie wanneer daar nie 'n onderwyser in die klas is nie.

 

 

 

Tuis
Op
Algemene ReŽls
Akademiese ReŽls
EksamenreŽls
Riglyne vir Ouers
Verbreking van ReŽls
Skooldrag


TuisOpAlgemene ReŽlsAkademiese ReŽlsEksamenreŽlsRiglyne vir OuersVerbreking van ReŽlsSkooldrag ē

Christelik-Volkseie Onderwys
Vereniging Ingelyf kragtens Art 21 van die Maatskappywet
Maatskappy Registrasienommer: 2000/016496/08
Nie Winsgewende Organisasie verwysing: 058-397-NPO

ARK Web Design * ARK Webontwerp

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

arkpark.info

Kaleidoskoop

Calgary Bargains

 

Swallow Software

 ARK Web Design © 2014 - 2018
ARK Webontwerp © 2014 - 2018


Bekering

Bybelteks

Bible Text